Oversettelse mellom

NORSK og ENGELSK

er vårt fag

Statsautoriserte translatører med lang erfaring og bred kompetanse

Vi levererFå et uforpliktende tilbud

Noen av våre gode kunder gjennom mange år:

Disse fagfeltene kan vi

Bonafide oversetter blant annet for advokatfirmaer, domstoler, konsulentfirmaer, industribedrifter, olje- og gassnæringen, bank- og finansnæringen og offentlige etater.

Juss

Teknikk og medisin

Økonomi og finans

Eksempler på dokumenter vi oversetter

 • Avtaler
 • Brosjyrer
 • Bruksanvisninger
 • Datablader
 • Dommer
 • Epikriser
 • EU-rettsakter
 • Finansrapporter
 • Firmaattester
 • Firmapresentasjoner
 • Fondsprospekter
 • Foredrag
 • Forretningsbrev
 • Forsikringsdokumenter
 • Forskningsrapporter
 • Hjemmesider
 • HMS-rapporter
 • Internaviser
 • Juridiske betenkninger
 • Miljørapporter
 • Offshorerelatert stoff
 • Patenter
 • Regnskap
 • Reklametekster
 • Rettsanmodninger
 • Revisjonsrapporter
 • Shipping-dokumenter
 • Skatte- og avgiftsrapporter
 • Styrereferater
 • Tekniske beskrivelser
 • Tiltalebeslutninger
 • Turistinformasjon
 • Vitenskapelige artikler
 • Vitneforklaringer
 • Vitnemål
 • Årsrapporter

Hvorfor velge Bonafide

Høy kompetanse

 • Statsautoriserte translatører med henholdsvis norsk og engelsk morsmål. Sivilingeniør og økonom.

Lang og bred erfaring

 • Vi har levert kvalitetsoversettelser til næringslivet og offentlige etater siden 1988.

Rask levering

 • Vår erfaring og kompetanse gjør at vi arbeider raskt. Du kan stole på at vi er effektive.

Fortrolig behandling

 • Vi utfører alle oppdrag selv, uten bruk av underleverandører. Fortrolige opplysninger forblir fortrolige.
Få et uforpliktende tilbud

Om Bonafide

 

Bonafide Translatørbyrå AS ble stiftet i 1988 og eies og drives av to statsautoriserte translatører i engelsk. Vi har drevet med oversetting siden tidlig på 80-tallet. Siden den gang har vi levert våre tjenester til norske og internasjonale selskaper, politi, domstoler og andre offentlige etater.

Vi setter vår ære i å levere høy kvalitet til avtalt tid. Hos oss har du direkte kontakt med translatørene, og får dermed muligheten til å utvikle et nært, langsiktig og ansvarlig samarbeid.

Bonafide har sete i oljehovedstaden Stavanger og har fulgt næringen tett gjennom flere tiår. Vi har god kompetanse på alt som har med olje- og gassnæringen å gjøre.

Få et uforpliktende tilbud
Lise (norsk morsmål) og William (engelsk morsmål) i Bonafide.